Bağımsız Denetim
Firma defter kayıtları ve mali tablolarının, Uluslararası Denetim Standartlarına (ISA) uygun olarak bağımsız denetimini yapmak. Özel amaçlı denetimler yapmak.
Copyright 2020 - Duru Mali Müşavirlik - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2020 - Duru Mali Müşavirlik - Tüm Hakları Saklıdır